Linerler på natte kvist på Reinungen ved Flåmsbanen.

Boa snegl under paring i hagen

Rallarveien til Flom fra Myrdal.

Steinparken i Rosendal

Det er ikke lagt inn noen video