• Knurr.

  • Lyng på Hardangervidden.

Hagepynt.

Froske egg i froskedammen i hagen.

  • Død spurvehauk.

  • Fossekallen.

  • Renseannlegget

Vår

Troll i sten.

Standhaftil selje tre.

<Svane på øyen.

Med vennlig hilsen

Frode Tufte
20. jan, 2016
  • Gulspurv

  • Spettmeis

  • kjøttmeis

  • Svarttrost

Topptur på øyen