noen av fisken som gjøtsler vannet som jeg skall dyrke salet i.