Nr.37.Lobelia fan skarlet.(sump)ca 50cm.Juli-sept.Kr.100.