Vann og sumpplanter

Nr.1.Bekkeveronica.H,20.cm.blomstrer i juni.kr.70.Dybde.ca 30.cm.

Nr.2.Vannlilje.blomstrer i lul-aug.Fra Kr.190.Dybde 1m.

Nr.3.Dunkjevle.H ca 2m.Blostrer i jul-aug.Kr.70.dybde 80.cm

Nr.4.Kjemperørsiv.ca 2-3m.Blomstr aug.kr.70.Phragmites australis Karka.Dybde.50-60.cm.

Nr.5.Acorus calamus.Dybde ca 20-30cm

Nr.6.Vannlilje fra.Kr.190.juli-aug.Dybde ca 1m.

Nr.7.Mose som vokser i vann.Kr35.dybde 5cm

Nr.8.Heste hale.Kr.70.Hippuris Vulgaris.Dybde ca 5cm.

Nr.8.Cala Amerikanus.Ca.1m.Blomstrer i mars til juni.kr.70.Sump ca 5cm dybde.

Nr.9.Bekkeblom.(Caltha palustris)Mlomstrer mai-jun.ca 30.cm.Kr.60.har også kvit Bekkeblom.

Nr.10.

Nr.11.

Nr.12.Gjøgle.blomstrer juni-juli.Ca.30.cm.Kr.60.

Nr.13.Vassgro.Alisma platago-aquatica.Kr 70.Dybde 5-35.cm

Nr.14.Ormerot, Bistorta officinalis

Nr.15.

Nr.16.Rosa myrull.Blomstrer juni.H.ca 25cmKr.60.Eriophorum rosseolum

Nr.17.Liten annemat flyteplante.Kr.35.

Nr.18.Stor annemat.Kr.35.

Nr.19.aquq iris blomstrer juni.Kr.70.Dybde ca 10 cm.

nr.20.gul sverdlilje.(Iris pseudacorus)blomstrer i juni.Kr.70.dybde ca 1m.

nr.21.Nålegress.Kr 35.(Eleocharis acicularis(

Nr.22.Vannsolei.Flyteblader blomstrer i juni.Kr.35.

Nr.23.Aqua Mynte.blomstrer juli-aug spiselig.Dybde ca 10.cm

Nr.24.Bregne akvarieplante.Kr.35.

Nr.25.Orange daglilje.blomstrer.juni.Kr.70.Dybde ca 10.cm

Nr.26.Rød fredløs bilde.Lobelia cardinalis.Dybde ca 10.cm.

Nr.27-.Gul sverdlilje.Blomstrer Juni.H.ca 1m.Dybde ned til 70.cm

Nr.28,Juncus ensifolius, sverdsiv

Nr.29.Siv.

Nr.32,Gulldusk.ca.40cm.juli-aug.

Nr.33-Piggknopp.juli.ca 40cm.Dybde ca 29cm.

Nr.34.Mjødurt.juli.ca 1m.dybde 15 cm.

Nr.35.kjempelyssiv.juli.Ca 1.5m.

Nr.36.Strandkattehale.ca 1m.luli-sept.Dybde ca 40cm.kr 70.Blomstrer lenge.

Nr.37.Lobelia fan skarlet.(sump)ca 50cm.Juli-sept.

Her er egen side for dammplanter som er under arbeid.Vannliljen ,Strandkattehale,Gul sverdilje,Dunkjevle og Nr.13.Kann plantes på dypt vann resten av plantene er sumpplanter som kan senkes til toppen av blomster potten som de står i.Store planter 3l potter koster de kr.70.Untaket er vannliljene.Sendes de i posten som barrots stauder koster de kun kr 35.