Vann og sumpplanter bestilles her.

Her er egen side for dammplanter .Vannliljen ,Strandkattehale,Gul sverdilje,Dunkjevle og Nr.13.Kann plantes på dypt vann resten av plantene er sumpplanter som kan senkes til toppen av blomster potten som de står i.Store planter 3l potter koster de kr.100.Untaket er vannliljene.Sendes de i posten som barrots stauder koster de kun kr 45.