19. apr, 2015

Bilde

UW er på plass og pumpe på 7000 l.t er kon-ektet,vannet går inn i bunnen av sandfilteret og renner ut i en kunstig bekk tilbake til dammen.