Nr.131.Storkenebb.Ca 30 cm høy,blomstrer i juli-august.
Utsolgt