nr.127.Astilbe.Ca 40cm høy blomstrer i juli-august.