Nr.124.Kjempefredløs.Ca.80cm.Blomstrer i juli-august.